รีวิวภาพยนต์เรื่อง Clash of the Titans สงครามมหาเทพประจัญบาน

Clash of the Titans เรื่องราวของเจ้าหญิงอันโดรเมดาเป็นธิดาของกษัตริย์เซเฟอุส

ผู้ได้รับชัยชนะเหนือเหล่าทวยเทพ Hades เทพพยาบาทแห่งยมโลก

เรียกร้องให้ Andromeda ถวายเป็นเครื่องบูชา มิฉะนั้นเขาจะปลดปล่อย Kraken ออกมาต่อสู้กับ Argos

กษัตริย์ Cepheus ผู้สิ้นหวังขอให้ Perseus ที่เป็นกึ่งเทพหาทางเอาชนะ Kraken เพอร์ซิอุสยอมรับการท้าทายนี้

เพราะฮาเดสมีส่วนรับผิดชอบต่อการตายของครอบครัวเขา

เขาค้นพบว่าวิธีที่จะฆ่า Kraken นั้นอยู่ที่การได้หัวของ Gorgon Medusa

 

Clash of the Titans

Author: Teodorico